Selecteer een pagina
Jos van Eijndhoven, IJvE consultancy

Jos van Eijndhoven, IJvE consultancy

Eigenaar

Ik ben Jos van Eijndhoven. Sinds 2002 werkzaam in de Zorgsector. Ik deed mijn uitgebreide ervaring op in diverse functies als business controller, projectmanager, (implementatie) consultant, adviseur zorg en manager van diverse financiële afdelingen.

Ik ben expert in het optimaliseren van declaratie-, business control en financiële processen. Ook voor de opzet, implementatie en uitvoering van AOIC processen kunt u bij mij terecht .

Dit doe ik door medewerkers centraal te stellen en vanuit daar deel te laten nemen in deze verandering. Zo wordt de verbinding te kunnen gelegd tussen de medewerker en het proces.

Mijn drijfveren zijn mijn enthousiasme, passie, toewijding en motivatie.

 

Dat heeft mijn klanten, mijzelf en mijn werkgevers naar een hoger niveau gebracht.

 

IJvE consultancy

Bij zorginstellingen wordt vaak gebruikt gemaakt van een sectorspecifiek ECD. Van groot belang zijn een juiste en efficiënte inrichting van deze software voor een optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Uiteraard moet daar een goed en betrouwbaar financieel pakket aan gekoppeld zijn.

Echter, als de bedrijfsprocessen niet juist zijn ingericht dan kost dit extra tijd en dus geld. Daarnaast wordt dan de periodieke verantwoording van de productie een tijdrovende klus.

Dit kan beter!

IJvE consultancy is een onafhankelijke adviseur en projectmanager in de zorgsector. Mijn expertise is gefocust op procesoptimalisatie en implementatie van zorg registratieve, declaratie en business control processen maar ook de opzet en inrichting van de AOIC controles.

Kan ik u daarmee helpen?

Op welke gebieden ben ik u van dienst:

  • Opzet, inrichting en uitvoering geven aan de AOIC controles.
  • Optimalisatie en  implementatie zorgregistratie proces, de verantwoording en business control.
  • Operationele ondersteuning declaratie processen, berichtenverkeer en advies inrichting.
  • Projectmanagement en a.i. management.
  • Het geven van trainingen aan de diverse teams.

Zorgregistratie en Verantwoording

De zorg- of cliëntadministratie heeft een grote rol in het gehele zorgproces ingenomen. Immers, de gehele zorgopbrengst loopt via deze afdeling. Het is dus enorm belangrijk dat het proces van registratie en verantwoording goed en efficiënt verloopt. Niet voor niets zijn de termen als tijdigheid, volledigheid en juistheid een begrip binnen deze teams.

AO/IC en Zorgcontrol

De term Zorgcontrol omvat het gehele zorg administratieve proces. Van zorginkoop tot en met de zorgverantwoording en inning van de gelden. Tevens is hier het inzicht (audit) van het proces en volledigheid van facturatie van groot belang.

De controles vanuit de AOIC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) omvatten het controleplan,  de uitvoering van de controles zoals beschreven in het controleplan, het werkprogramma en de acties welke opgenomen zijn in het actieregister.

Optimalisatie van processen met de mens centraal

De succesfactoren voor procesoptimalisering zijn de mens, de organisatie, het procesmiddel en de communicatie. Methodes als LEAN en PDCA (Plan, Do, Check, Act) zijn hulpmiddelen om optimalisering te realiseren.  De verspillingen zoveel mogelijk elimineren.

IJvE consultancy voert regelmatig deze optimalisatietrajecten uit volgens deze methodes. Het doel hiervan is het efficiënter neerzetten en laten verlopen van processen. En het resultaat is kostenbesparingen en omzetmaximalisering en meer “handen aan het bed”.

Verbinding front en backoffice

Procesoptimalisatie bij de cliëntadministratie staat niet op zichzelf. Uiteindelijk moet er voor de declaratie en verantwoording ook productie geschreven worden. Dit gebeurt vaak aan de bron, daar waar de productie ook gemaakt wordt. Echter, er wordt steeds vaker gewerkt met planning=realisatie=declaratie. Het is dus van groot belang dat de zorgmedewerkers kennis hebben van de producten en het belang inzien van een juiste planning en uitvoering daarvan.  Samenwerking en kennis van elkaars processen moet plaatsvinden.

 

Contact:

Hoe kan IJvE consultancy uw probleem voor u oplossen? Stuur een mail of bel mij en we bespreken dit met elkaar:

Mail: info@IJvEconsultancy.nl

Website: www.ijveconsultancy.nl

Telefoon: 06-41018171

KVK: 67006795